Privatlivspolitik

Læs her på siden, hvordan vi behandler dine persondata. Kontakt os hvis du har spørgsmål angående måden vi håndterer dine data på.

Sådan behandler vi dine persondata

Dataansvarlig

Passion Business er ansvarlig for behandling af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor:

Passion Business
Sommerdalen 9, 2670 Greve
CVR: 32321453 / 28284292
Tlf. 2336 1207
Mail: michael@passionbusiness.dk

1. Indledning

Denne politik om indsamling og behandling af personoplysninger (herefter ”Politikken”) beskriver, hvordan Passion Business (herefter ”os”, ”vi” eller ”vores”), som dataansvarlig indsamler og behandler personoplysninger om dig som kontaktperson, kunde eller medarbejder hos en af vores kunder, når du besøger passionbusiness.dk.

2. Vi gør brug af følgende kontaktoplysninger

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mail
 • Virksomhedsinformation (navn, CVR, kontaktinformation, adresse)

3. Brug af øvrige personoplysninger

Hvis du selv har givet os yderligere oplysninger, kan der også være registreret:

 • Brancheinteresser
 • Jagt og/eller golfinteresse
 • Kompetencer
 • Link til LinkedIn-profil

4. Dine oplysninger indsamles via følgende kilder

 • Registrering efter direkte samtykke med en medarbejder hos Passion Business
 • Registrering via direkte link til Passion Business’ database
 • Registrering via online kontaktformular eller medlemsblanket
 • Registrering via Passion Business’ medlemsplatform, Flyer

5. Vi bruger dine oplysninger til følgende formål

 • Formidling af nyheder om aktiviteter i Passion Business netværket
 • Kontakt mellem Passion Business medlemmer, virksomheder og øvrige relevante interessenter i det danske golf- og jagtmiljø
 • Indsamling, registrering, opbevaring, genfinding, sammenstilling, samkøring og sletning af persondata og virksomhedsdata
 • Videreformidling af oplysninger til relevante samarbejdspartnere
 • Videreformidling af oplysninger til relevante og matchende virksomheder, som du selv på forhånd har vist interesse for. Typisk når du er tilmeldt medlemsmøde med den pågældende virksomhed

Oplysninger afgivet til ’passionbusiness.dk’ bruges på en sådan måde, der er nød­vendig for opfyldelse af Passion Business’ erhvervs­mæs­sige for­mål. Videre­givelse af oplysninger sker således i det omfang, at det stem­mer overens med Passion Business’ funk­tion som erhvervsnetværk, samt hvad der må kunne for­ventes af et sådan netværk.

6. Opbevaring af data og brug af databehandlere

Vi anvender eksterne virksomheder som leverandører for at levere vores tjenester bedst muligt.
Disse eksterne leverandører kaldes databehandlere og behandler i visse tilfælde dine personoplysninger i forbindelse med deres levering af ydelser til os. Vores databehandlere behandler kun dine personoplysninger efter vores instruks og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere.

Direk­tøren og de ansatte i Passion Business har adgang til de oplysninger, der reg­istr­eres om dig.

Når der ind­sam­les per­son­o­plysninger via vores web­site, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykke­lige sam­tykke, således at du er informeret om, præ­cis hvilke oplysninger, der ind­sam­les og hvorfor.

8. Hvilke rettigheder har du som registreret?

Som reg­is­trant hos Passion Business har man altid ret til at gøre ind­sigelse mod reg­istrerin­gen. Du har også ret til ind­sigt i, hvilke oplysninger, der er reg­istr­eret om dig. Disse ret­tigheder har du efter Per­son­dat­aloven. Hen­ven­delse i forbindelse hermed rettes til Passion Business via e-mail: michael@passionbusiness.dk.

9. Cookies og pixels

Cookies er små tekstfiler, som indeholder en tegnstreng og laver en unik identifikation af en bruger. De sendes tilbage til hjemmesiden og/eller tredjeparter. De fleste browsere er oprindelig sat op til at acceptere cookies, eftersom det kræves af de fleste hjemmesider for at kunne tilgå dem. Du kan dog ændre dine browserindstillinger, således at din browser generelt kan afvise cookies, blokere cookies fra tredjepart eller angive, når der sendes en cookie.

Tracking pixels er scripts, som afvikles, når en bruger lander på en hjemmeside eller åbner en e-mail. Selve pixlen er ikke synlig og kan kun ses i sitets eller e-mailens HTML. Scriptet gør, at der downloades en tredjeparts cookie på din computer, eller som registrerer, at e-mailen er blevet åbnet.

Hvis du ønsker at vide mere om cookies, og hvordan de virker, besøg venligst www.allaboutcookies.org.

Du kan desuden læse mere om, hvordan vi anvender cookies på passonbusiness ved at læse vores Cookiepolitik. Herfra kan du også trække eventuelt samtykke tilbage.

10. Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til denne Privatlivspolitik, eller hvis du vil gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte os på michael@passionbusiness.dk.

11. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

12. Ændringer af denne politik

Hvis vi ændrer vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger, vil vi publicere den reviderede erklæring her med en opdateret revisionsdato. Hvis vi foretager væsentlige ændringer af vores privatlivspolitik, som i betydelig grad ændrer vores praksisser for persondatabeskyttelse, kan vi også meddele dette til dig på andre måder, eksempelvis ved at sende en e-mail.

Denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger blev opdateret den 15/02-2022.